Plan B

While writing this blog entry, I’m 5 days into my “sport fasting” – yes, this means I’m living on juices, water & coffee. Add a half hour of intensive exercise and that’s what I’m doing. Why, you ask? If all the sugar is out of your body and you exercise, you start to lose fat. Your body makes what’s called “a switch”, you start living more healthily and you lose 5KG’s exactly in those places where you need to.

My original plan was to take a week off, get some rest, meditate a little and get up to doing the things I’ve had to do for a while now –  eating healthily throughout the week. However, when I spoke to my food advisor about this, he didn’t agree so much… Plan B was formed: why not just do what all top athletes do? One thing led to another – this world’s most valuable companies originate and act on this plan B: seldomly do these companies’ great plan come directly  from the drawing boards. Why is that?

PlanA

Of course it’s got to do with serendipity and the art of finding things where you never would’ve expected them! Scenario planning is used on a daily basis, because it’s become impossible to predict stuff in general. Most good strategies are properly formulated afterwards and not beforehand. We all love to chat about stuff afterwards, don’t we?

A little while ago I was at a presentation of Michiel Muller: he’s the founder of Route Mobiel and helped to start Tango (unmanned gas-stations) and he managed to translate my thought quite nicely:

“Point A is where you are, get impulses from all over the place and get influenced. You want to get to point B, but when you’ve managed to get to point B, you learn about point C, which is actually a better place to be at! From point A, point C wasn’t visible, sadly.”

MichielMuller

He advised the attendees: stop planning everything, but keep taking initiative, for which you need energy, the key to coolness & success! This is how Michiel Muller developes business plans and brings them to life. At Instead (which is an amazing management training institute) they  preach “Never change a winning team!” and make are you ahead of the future. They use metaphors of the four seasons: always be a season ahead, break down old structures. There’s no filled markets, there’s just filled managers!

If I want to draw some parallels to our beautiful company, I have to admit a few things:

  • Plan A:  Becoming old with all the players of the first hour isn’t going to work out. People develop in different ways and in different directions
  • Plan B: Try not to want to plan everything. Sometimes things will take care of themselves &  the puzzlepieces always fit
  • Plan C: Creativity thrives when you manage to break old patterns, structures & certainties. Difficult in the beginning, but afterwards it’s a huge load off your shoulders.

Our “challenge” – as we’re love to call it, in contrast to the word problem – remains to be leaving the status quo, looking for innovative ideas within the hospitality industry and always being the first to bring new ideas to the market. I can’t wait for the first sample of our Mise en Place perfume to arrive from paris, ready for a great launch!

NEDERLANDS VERSIE

Ik ben intussen 5 dagen onderweg met sportvasten: jawel, leven op sapjes, water & koffie en een  half uur per dag sporten. Waarom? Als alle suikers uit je lichaam zijn en je gaat sporten, gaan je vetcelletjes verbranden! Je maakt een zogenaamde switch, je gaat gezonder leven en valt ook nog eens 5 kilo af daar waar het eraf mag!

Mijn oorspronkelijke plan was een week rust  pakken, een beetje mediteren en bijwerken, met een gezonde voeding, maar toen ik met mijn voedingsadviseur sprak… Inderdaad: plan B, waarom niet dat doen wat alle topsporters doen? Van het een komt het ander…. De meest succesvolle bedrijfsmodellen komen voort uit plan B en niet direct van de tekentafel. Hoe komt dat?

Het heeft veel te maken met serendipiteit en de kunst dat te vinden wat je niet van plan was om te vinden! Scenarioplanning wordt vandaag de dag veel gebruikt, omdat de tijdens absoluut niet meer te voorspellen zijn. Trouwens, alle goede strategieën worden ook achteraf pas geschreven. Napraten willen we immers altijd wel, niet waar?

Ik zat een tijd geleden bij een presentatie van Michiel Muller, de oprichter van Route Mobiel en mede ondernemer bij Tango (van de onbemande tankstations) die het heel mooi vertaalde:

“Punt A is daar waar je bent en waar je van alle kanten impulsen krijgt en beïnvloed wordt. Je wilt natuurlijk naar punt B, maar pas wanneer je punt B bereikt, ontdek je de weg naar punt C, waar de ideale situatie te vinden is. Vanuit punt A kun je punt C natuurlijk niet zien.”

Zijn stelling is: stop met alles proberen te plannen, maar neem wel initiatief. De driver daarvoor is energy: de sleutel tot “coolness” en “succes”. Zo ontwikkelt hij allerlei businessplannen en voert ze ook nog met gemak uit. Bij Instead (een top management opleidingsinstituut) prediken ze “always change a winning team”, wees de toekomst een stap voor! Ze gebruiken de metafoor van de jaargetijden – loop altijd een jaargetijde voor, breek oude structuren af. Er zijn geen verzadigde markten, wel verzadigde managers!

Als ik een paralel wil trekken naar ons mooie bedrijf moet ik een paar zaken toegeven:

  • Plan A: oud worden met alle spelers van het eerste uur gaat ‘m niet worden, mensen ontwikkelen zich op diverse manieren in diverse richtingen.
  • Plan B: we moeten niet alles willen plannen, sommige zaken lossen zich vanzelf op en puzzels vallen echt wel in elkaar (vooral deze zomer)
  • Plan C: creativiteit ontstaat blijkbaar (ook in mijn hoofd) voornamelijk wanneer je de kunst verstaat van het doorbreken van oude patronen en gewoontes danwel zekerheden. In het begin erg lastig, maar snel daarna valt er een grote last van je schouders.

Onze uitdaging, zoals wij dat zo mooi noemen, blijft de status quo altijd weer te verlaten, op zoek naar baanbrekende innovaties binnen de gastvrijheids industrie en de eerste willen zijn in de markt met nieuwe ideeën. Ik kan niet wachten tot het eerste exemplaar van onze Mise en Place parfum uit Parijs klaar is voor gebruik en gelanceerd kan worden!

X
Videos