Bossche Bol

Our youngest office in the Netherlands is doing surprisingly well! While definitely not a student town, with little industry and practically no caterers, we’re slowly working on the road to success, encountering loads of old acquaintances along the way! Following our vision, we’re making friends, connecting people and creating synergy as we go. During the coming together of our Advice Council for ‘s Hertogenbosch (where they make, as most of you know, the Bossche Bol, the chocolate and whipped cream treat the whole country loves)  I ran into the president of the Jeroen Bosch Rally… Jeroen Bosch, who was he again?

Jheronimus Bosch painted the Seven Deadly Sins:

Can you remember them all?

 1. Avaritia – greed
 2. Luxuria – impurity and lust
 3. Invidia – jealousy and envy
 4. Superbia – pride and vanity
 5. Gula – greed and gluttony
 6. Ira – rage en revenge
 7. Acedia – laziness, idleness and slothiness

Recognize them?

When I automatically pick up a check after dinner, I always look around and into the eyes of my guests – sometimes my dissonants! I directly spot the avaritia and do not mind using this during the next (usually upcoming even) negotiations.

Why do young, sexy business women sell their product at an average of 20% higher? Luxuria?

Favors find a negative side to them as well, in envy. On top of that, loads of people project their lives on others – although, that dangerous person names ego does that… Really recognisable for me and the only successful remedy against this person is a large portion of love or attention in the NOW. Invidia disappears and together we move on.

Superbia and Gula I run into at the gym every week, where I see guys downing 2 grilled cheese sandwiches, a bunch of coffee and a piece of apple pie!

Ira (what a name…) is a great test for my ego every once in a while – I feel it coming and I directly start looking for one of the three features of happiness: enthousiasm, fun or accepting it as it is. Usually it’s the latter, but I have to say I’m getting better at resisting, iranically enough!

I have nothing with Acedia and it’s usually a huge annoyance for me, except for when I dive into the fridge after a night out and bake myself some eggs or treat myself to one of those amazing Bossche Bollen, of course!

The famous 's Hertogenboscher Bossche Bol in all its glory!
The famous ‘s Hertogenboscher Bossche Bol in all its glory!

————————- Nederlands ————————-

Onze jongste vestiging in Nederland doet het onverwacht goed. Geen studentenstad, weinig industrie en praktisch geen grote cateraars. Toch timmeren we aan een oude weg die een knooppunt blijkt van velen – ook oude bekenden! Onze visie volgend verbinden we leuke mensen en zorgen we voor synergie. Zo kwam ik tijdens de oprichting van onze Adviesraad voor ‘s Hertogenbosch (De Bosche Bol) de voorzitter tegen van de Jeroen Bosch Rally… Wie was dat ook alweer?

Jeroen Bosch verbeeldde aan het einde van de 15e eeuw de Zeven Hoofdzonden. Weten we ze nog allemaal?

 1. Avaritia – hebzucht en gierigheid
 2. Luxuria – onkuisheid, lust en wellust
 3. Invidia – afgunst, jaloezie en nijd
 4. Superbia – hoogmoed, hovaardigheid en ijdelheid
 5. Gula – onmatigheid, gulzigheid en vraatzucht
 6. Ira – woede en wraak
 7. Acedia – gemakzucht, luiheid en vadsigheid

Herkenbaar?

Als ik weer eens automatisch de rekening oppak na een etentje, kijk ik altijd even in de ogen van m’n gasten en soms mede-dis-sonanten! Avaritia is hier direct herkenbaar en dus handig te weten bij de volgende onderhandeling.

Waarom verkopen mooie sexy  zakenvrouwen hun product gemiddeld 20% duurder? Luxuria?

Gunnen kent ook AFgunnen en veel mensen projecteren hun leven op anderen. Althans, dat doet die gevaarlijke persoon genaamd ego… Zeer herkenbaar voor me en het enige doeltreffende middel is deze persoon een portie liefde of aandacht te geven in het NU. Invidia verdwijnt en samen gaan we verder.

Superbia en Gula kom ik wekelijks in de sportschool tegen waar ik gasten na t spinnen 2 tosti’s, een bak koffie en en stuk appeltaart weg zie trekken!

Ira (wat n naam…) is voor mijn ego regelmatig een ultieme test – ik voel het opkomen en zoek direct naar 1 van de 3 geluks-kenmerken: enthousiasme, plezier of simpelweg aanvaarden. Meestal is het de laatstgenoemde, maar ik moet zeggen dat ik het aardig weet te bedwingen, iranisch genoeg!

Acedia heb ik niets mee en is vaker een ergernis voor me, behalve als ik na een avond stappen de koelkas induik en een eitje voor mezelf bak of mezelf tracteer op een heerlijke goed gevulde Bossche Bol natuurlijk!

X
Videos