I salute you, future Hotello’s!

First of all, thank you for graduating at your hotel school and getting your degree! Who of you does not already have this most desirable little piece of paper…? Too bad for you all.

In the entire business industry worldwide, “Hotellos” will have the best chance of getting a job in the coming years.

Whether you are a baby boomer, you have the X or Y gen, or even when you are digital native, you have the so called hospitality inside. The natural reflex of caring for each other, being able to connect people and taking targeted actions.

The coming years this will all become far more important than assembling a brand-new Boeing, underwater welding a nuclear submarine or even making an outer space journey!

The worldwide trend is taking more ‘social’ time and working less. “Log off” is what the Americans are calling it. Logging off where? As long as it is somewhere without technology, escape technology and take a rest. In his latest book, trend watcher Herman Konings talks about the term ‘hospitology’. The baby boomers who want to be treated as 30-year olds, because we want to stay young… So, let’s die young! But as late as possible! But this cannot be done without us, the modern core of civilisation!

We, as latest edition of the modern humans, are nomads. We are world travellers and we cannot be stopped by anything. The hospitality industry, our industry, will aim to make this target group feel at home, wherever they are. Mi casa es su casa! Especially in Europe we laugh at the aging of the population, let our parents spend our heritage… as long as they spend it in our business!

And what about our worldwide network that is expanding with thousands of new graduates each year. We are connected! The best time of our life was during our education and college life, friendships commenced and the base of your happiness is founded there.

We should be proud of our network and realise more often what a friend’s rate in a 5-star hotel in Beijing really means. Having friends all over the world is a unique given. How many people from how many countries do you know? We win this game from every networking genius at the moment! We can go anywhere in the world for food, drinks and to sleep and we all share the same core value: ‘reciprocity’, giving without expecting something in return.

It is you, who gives HotelloTOP for over 10 years, a right to exist. By visiting our events, by recruiting hotellos within your company and by continuously developing and supporting us where necessary. The word ‘Hotello’ has become a brand. If you don’t have a Hotello working for you, then forget about it! You are done for society 3.0. Why? Because who can really associate with people nowadays? It is the load that you give it. Being a Hotello is an identity and an understanding that does not only matter for ourselves. We have become the key figure in our connecting community and we are proud of it!

How amazing is this? Last year we were carefully checking the border and HotelloTOP Germany came alive. In week 3 of 2014 the second edition of HotelloTOP Germany will take place, followed by the Belgian edition in March this year. It is funny how you need to explain everything all over again and properly communicate everything to the public in Belgium. But I remember an old office manager from The Hague, who predicted something like this already 10 years ago. The cooperation with hotel schools from Brussels, Bruges and Ghent. We even have the United Kingdom pending…

It is my dream to connect you with 100.000 other hotellos from all over Europe in 10 years. But where will we do this?

The centre of the European Hotellos is not in some little office. We are currently renovating the most inspiring office and we will name it after the most spiritual city in the world: Jerusalem. Chateau Jerusalem is situated on the premise of the Hotelschool Maastricht, where it all started. Creating an alumni castle to expand our brand even further into the world. With this development we again add value to your degree! WOW!

We are doing great. New lucky year, 2 times 7. That will be the motto for 2014, go ahead and come on! On to the next 10 amazing years!

I would like to thank the board, for 10 years of help and coming up with useful nonsense. Ewout Casee, Carolien Receveur, Hans Poortvliet, Robert Visser and of course the golden duo Hans Steenbergen and Sander Allegro. Still the most appreciation goes to Maartje Beijsens, the woman who always worked harder than anyone, together with her team, to please everyone.

One thing…

A few years ago I made a statement together with the former president of INCH, Wim Dupont, that the word ‘Hotello’ will be put in the Dutch dictionary. After whining, niggling and writing letters for almost 10 years, we have the feeling we will be heard this year. Again your paper increases in value!

Be proud Hotellos, make friends and create synergy!

Thanks,

Charles ‘Charly’ van Goch

Gegroet, toekomstige Hotello’s!

Allereerst, bedankt voor het afstuderen aan de Hotelschool en het behalen van jullie diploma! Wie van jullie heeft nog niet dat felbegeerde papiertje…? Jammer voor jullie.

In de gehele arbeidsmarkt wereldwijd, zullen “Hotellos” de komende jaren de meeste kansen hebben.

Al ben je een babyboomer, al heb je het X of Y gen, of zelfs wanneer je een zogenaamde digital native hebt; je hebt de hospitality inside. De natuurlijke zorg voor een ander, bekwaam tot het verbinden van mensen en snelle oplossinggerichte acties te ondernemen.

Het wordt de komende jaren allemaal belangrijker dan het assembleren van een nieuwe Boeing, het onderwater lassen aan een kernonderzeeër of zelfs tijdens het maken van een ruimte reis.

The wereldwijde trend is het nemen van meer ‘social time’ en minder werken. “Log off” is hoe de Amerikanen dat noemen. Maar uitloggen naar waar? Zolang het maar ergens is zonder technologie, ontstap van de technologie en neem rust.
In zijn laatste boek praat trendwatcher Herman Konings over de term ‘hospitology’. De babyboomers die behandeld willen worden als 30-jarigen, omdat ze jong willen blijven…
Kom, dan sterven we jong! Maar wel zo laat mogelijk!
Maar dit kan niet gebeuren zonder ons, de moderne kern van de samenleving!

Wij, als laatste der moderne mens, zijn nomaden. Wij zijn wereldreizigers en laten ons door niets tegenhouden. De gastvrijheids industrie, ónze gastvrijheids industrie, is er op gericht deze miljoenen doelgroep het naar de zin te maken en thuis te laten voelen, waar ze zich ook bevindt. Mi case es su casa!  Vooral in Europa lachen wij de vergrijzing toe, laat onze ouders onze erfenis maar verbrassen… maar dan wel in onze branche!

En dan ons wereldwijde netwerk dat zichzelf met duizenden nieuwe afgestudeerden per jaar uitbreidt. Wij zijn verbonden! De mooiste tijd van ons leven was tijdens onze studie en onze studententijd, vele vriendschappen ontstonden hier en de basis van jouw geluk is daar ontstaan.

We zouden trots moeten zijn op ons netwerk en ons vaker realiseren wat een vriendenrate in een 5-sterren hotel in Peking echt betekent. Vrienden hebben over de gehele wereld is een uniek gegeven. Hoeveel mensen uit verschillende landen ken jij?
Op het moment winnen wij dit spel van elke nyenrodiaan! Wij kunnen overal in de wereld gaan voor eten, drinken en om ergens te slapen en wij delen allemaal dezelfde kernwaarde: ‘reciprociteit’, geven zonder iets terug te verwachten.

Jullie geven HotelloTOP al meer dan 10 jaar bestaansrecht. Tijdens het bezoeken van onze evenementen, door het aannemen van Hotello’s binnen jullie bedrijven, door continue ontwikkeling en door ons te steunen waar nodig.
Het woord ‘Hotello’ is een waar begrip geworden. Als je geen Hotello aan het werk hebt in je bedrijf kun je het schudden! Dan ben je uitgekakt in Society 3.0. Waarom? Want wie kan er nu écht met mensen omgaan?
Het is de lading die je er zelf aan geeft. Hotello zijn is een identiteit en een begrip dat er niet alleen voor onszelf toe doet. Wij zijn sleutelfiguren geworden in onze verbindende maatschappij en we zijn er trots op!

Hoe gaaf is dit? Vorig jaar keken we voorzichtig over de grens en zag HotelloTOP Duitsland het levenslicht. Nu zal in week 3 van 2014 de tweede editie van HotelloTOP Duitsland plaatsvinden, gevolgd door een Belgische editie in maart dit jaar. Gek hoe je dit steeds opnieuw moet uitleggen en proper moet communiceren naar het publiek in België. Ik herinner me een voormalig directeur uit Den Haag, die zoiets al voorspelde ongeveer 10 jaar geleden. De samenwerking met hotelscholen van Brussel, Brugge en Gent. We hebben zelfs de aanvraag voor Groot-Britannië staan…

Het is mijn droom om jullie over 10 jaar te kunnen verbinden met 100.000 andere Hotello’s vanuit alle hoeken van Europa. Maar waar kunnen we dit doen?

Het Europese centrum van Hotello’s ligt niet in een klein kantoor. We zijn momenteel bezig met het renoveren van een inspirerend kantoor, die we zullen noemen naar de meest spirituele stad van de wereld: Jerusalem. Chateau Jerusalem bevindt zich op het terrein van de Hogere Hotelschool van Maastricht, waar het allemaal begon. Het creën van een alumni kasteel om ons merk nog verder de wereld in te brengen. Met deze ontwikkeling maken wij jullie papiertje nog meer waard! WOW!

Het gaat goed met ons. Nieuw geluksjaar, 2 keer 7. Dat wordt het motto voor 2014, het jaar van het paard. Vooruit met de geit, in dit geval dus ‘het paard’. Op naar de volgende 10 geweldige jaren!

Graag wil ik het bestuur bedanken, voor 10 jaar hulp en steun en voor het bedenken van nuttige onzin. Ewout Casee, Carolien Receveur, Hans Poortvliet, Robert Visser en natuurlijk het gouden duo Hans Steenbergen en Sander Allegro.
Maar de meeste waardering gaat toch uit naar Maartje Beijsens, de vrouw die al 10 jaar harder dan ieder ander werkt, samen met haar team, om het iedereen naar de zin te maken.

Nog 1 ding…

Een aantal jaren geleden maakte ik samen met voormalig INCH directeur, Wim Dupont, de uitspraak om het woord ‘Hotello’ in de Dikke van Dale te krijgen. Na jaren zeuren, zuchten en het versturen van verzoeken, heb ik het gevoel dat we dit jaar gehoord zullen woden. Weer wordt dat papiertje meer waard!

Wees trots Hotello’s, make friends and create synergy!

Bedankt,

Charles ‘Charly’ van Goch

X
Videos