Food waste

Last week I read an article about rising food prices and while reading I stressed out and ended up in the left half of my brain. Writing this blog entry, brings me back to the right half of my brain. I’m convinced that there’s plenty nutrition, even for all the billions of people that eventually join us. (who knew we’d even eat bugs?) I’m sure nature will arrange this… Usually I would say: nature will manage, but managing doesn’t exist anymore.

Food Crisis – will there be enough food in the 21st century? Between 2005 and 2010, prices have doubled! The world is 200.000 people richer every day: in 2006 there were 7 billion people and in 2050 there will be 9 billion. This means that each 12 years there’s an increase of 1 billion people. China, India and South-East Asia grow rapidly: in 2050 they will populate 60% of the world. At that time, Africa will grow the fastest (the sub-Sahara). An interesting observation, because now this continent is fully depending on the western countries. All food they grow is intended for export and the money involved goes to their dictators.

The demand will rise, the limit of the earth is visible, each year an increase of 80 million people. China will become richer and will eat more meat. China already eats twice as much as the USA. The impact for pour countries will be different than the impact for the western countries. In Africa 70% of their earnings are spent on food. They trade 7 KG’s of grain for just one KG of beef. Food riots and Arabic revolutions, a correlation? YES!

Monetary issues: Debt – Expertise – Turbulence

I think that we need 10 years to pay all debts and there is expertise enough to take away the turbulence, to pave the way for a new world. I will write about this new world soon!

Don’t forget that FOODWASTE will be THE topic for the coming years!

Las van de week een artikel over de stijgende voedselprijzen en aan de ene kant, schoot ik in mijn linker hersen helft in een angst modus. Maar bij schrijven van deze blog, zit ik weer rechts en ben ik er van overtuigd dat er meer dan genoeg voedsel is voor de miljarden mensen die er nog bij komen( al eten we insecten). De natuur gaat dit allemaal regelen(vroeger zou ik zeggen managen, maar dat bestaat niet meer )

Is er genoeg voedsel? Tussen 2005 en 2010 zijn de prijzen verdubbeld, en op de wereld komen er iedere dag 200.000 mensen bij. In 2006 zaten we op 7 miljard en in 2050 komen we op 9 miljard, iedere 12 jaar komen er een miljard bij. China, India en Zuid Oost Azië gaan hard, deze club zal in 2050 60% van de wereldbevolking uitmaken. Afrika zal DAN het snelste groeien (de sub sahara), Een aparte constatering, zeker omdat dit continent nu volledig ge-alimenteerd is van het westen, als het gaat om het importeren van voedsel, omdat alles wat zij daar verbouwen bestemd is voor de export en de miljoenen die daar mee bemoeit zijn, zijn voor de zakken van de diverse dictators.

Dus de voedselvraag zal hard stijgen, de grens van de aarde komt in zicht, 80 miljoen erbij ieder jaar. China wordt rijker en eet meer vlees, China eet nu al 2 keer zoveel als de USA.

De impact voor arme landen is anders dan voor de rijke landen. In Afrika gaat 70% van het inkomen op aan voedsel. Ze hebben voor 1 kilo rund, 7 kilo graan nodig. Voedsel rellen, de Arabische lente, correlatie? YES

Monetaire problemen: schuld-kennis-onrust!!

Naar mijn mening hebben we 10 jaar nodig om alle schulden op te lossen, is er kennis genoeg om de onrust weg te halen en de weg vrij te maken naar een nieuwe wereld. Waar ik binnenkort over zal schrijven.

En natuurlijk niet vergeten het thema van de komende 2 jaar: FOODWASTE

X
Videos